GEORGE PÓLYAS REGLER FÖR PROBLEMLÖSNING
(George Pólya, ungersk matematiker 1887-1985)

1. Förstå problemet
 • Läs problemtexten noggrant flera gånger!
 • Vad frågas det efter? Kan svaret uppskattas?
 • Är givna data tillräckliga (för många)?

2. Gör upp en plan

 • Rita figur!
 • Inför beteckningar på obekanta storheter!
 • Hur har Du gjort i liknande fall?
 • Överväg olika sätt att angripa problemet!
 • Dela upp problemet i mindre delproblem!
 • I vilken ordning ska delproblemen lösas?

3. Utför planen

 • Vilket räknehjälpmedel behövs?
 • Kontrollera varje steg!
 • Använder Du korrekta data?
 • Fungerar Din plan? Ändra den i annat fall!

4. Kontrollera svaret

 • Är svaret rimligt? Stämmer Din uppskattning?
 • Kan Du lösa problemet på annat sätt?
 • Överensstämmer svaret med givna villkor?
 • Svarar Du på det som efterfrågas?
 • Avrunda svaret på lämpligt sätt och ange enhet!
 • Svara med en hel mening!