GODA RÅD:
  • Arbeta själv med det som gåtts igenom under en lektion så fort som möjligt - helst samma dag.
  • Det egna arbetet innebär att noga läsa igenom alla uppgifter som hör till det genomgångna avsnittet.
  • En uppgift som Du genast förstår precis hur den ska lösas (dvs Du är 100 % säker på att Du kan lösa den), kan Du hoppa över om Du har ont om tid.
  • Ägna däremot tid åt en uppgift, som Du inte omedelbart är helt säker på hur den ska lösas. (Tag det som en utmaning!) Om Du inte kan ta fram det som det frågas efter - räkna i stället ut något Du kan (med de uppgifter Du har)! Försök därefter igen! - Studera George Pólyas regler för problemlösning.

Om Du ändå kör fast:

  • Titta efter i boken om Du kan hitta någon sats, regel, formel eller något exempel, som kan användas som hjälp.
  • Fråga en kamrat.