PROGRAM

Först ett bekant spel i form av ett DOS-program framställt med hjälp av programmeringsspråket Pascal:

Om Du vill, kan Du ladda ner det:

15SPELET.EXE

15SPELET.ICO

 

Sedan samma spel i en variant för Windows tillverkad med hjälp av programmeringsverktyget Delphi:

Om Du vill, kan Du ladda ner det (filerna är packade i en självuppackande fil):

Spel15zp.exe

 

Sedan kommer några program tillverkade inom min numera nedlagda firma LEST DATA.
Först ett menyprogram för MS-DOS:

Här kan Du ladda ner menyprogrammet för DOS.
(Versionen 3.05 med skottdagen den 29 februari och 2001 års namnlängd.)

Filen som Du laddar ner är en självuppackande fil. Kör filen och låt den den packas upp på en diskett (eller annat minne/annan mapp). Denna diskett blir en istallationsdiskett. Gå till disketten och skriv INSTALL vid dosprompten (A:\>). Läs gärna (och skriv ut) dokumentet MENYHNDL.ASC innan programmet körs! Använd EDIT!

LESTMENY.EXE

 

Så kommer Alfabetsspelet för MS-DOS.

Så här ser det ut när programmet startar:

Om man vill kan man titta på reglerna först.

Med hjälp av ledord och första bokstaven
får man skriva tio ord på tid (0,5-10 min).

 

Så kommer Hängman Plus för MS-DOS.

Så här ser det ut när programmet startar:

Om man vill kan man titta på reglerna först.

Ett ord rätt i sista minuten!
Därefter är ordförklaring begärd.

 

Så kommer Tänk Till Tusen för MS-DOS.

Så här ser det ut när programmet startar:

Om man vill kan man titta på reglerna först.

Här syns en ganska lätt uppgift!
(Det kan bli mycket svårare.)

Så här kan uppgiften lösas!

 

Här kan Du ladda ner de tre MS-DOS-spelen ovan.

Filen som Du laddar ner är en självuppackande fil. Kör filen och låt den den packas upp på en diskett (eller annat minne/annan mapp). Denna diskett blir en istallationsdiskett. Gå till disketten och skriv INSTALL vid dosprompten (A:\>). Läs gärna (och skriv ut) dokumenten README.ALF, README.HMP och README.TUS innan respektive program körs! Använd EDIT!

LESTSPEL.EXE

 

Till sist programmet Provresultat för MS-DOS - ett program för poängregistrering och stöd vid betygsättningen.

Så här ser det ut när programmet startar:

Strax visas denna bild. Fyll i enhet...

... och arbetskatalog!

Om katalogen inte finns så skapas den.

Skriv namn på det register Du vill skapa ...

... och ange årskurs (1-9)...

... och ett register börjar skapas.

För varje inmatad elev anges först grupp-bokstav.
(Du kan skriva A varje gång om klassen inte är gruppindelad.)

Du kan skriva in max 250 elever i varje register.

När alla elever förts in, finns möjlighet
att ange gemensamma data för första provet.

 

Ett befintligt register kan vid start väljas från en lista.

Därefter hamnar man i en central meny från vilken
programmets samtliga funktioner kan nås.

Tryck VA och man kan bläddra igenom registrets uppgifter:

 

I-- betyder IG långt under gränsen för G, I-0 betyder nästan G,
G+0 betyder precis G, G+9 betyder nästan VG, V+0 betyder precis VG,
M+0 betyder precis MVG och M++ betyder långt över gränsen för MVG.

Tryck ÄE och samtliga uppgifter om en enskild elev kan ändras:

Tryck ÄK och elever kan byta grupp:

Tryck AT och man kan skriva in fritext om ett visst prov:

Och så här ser det ut när programmet avslutas:

 

Programmet Provresultat finns inte tillgängligt för nedladdning här, eftersom det med införndet av ett nytt betygssystem har blivit helt inaktuellt. Skulle någon ändå vara intresserad går det bra att mejla mig.