HERONS FORMEL


Herons formel används för att beräkna arean av en triangel, när man känner triangelns alla tre sidor. Härledningen nedan bygger på att man känner till trigonometriska funktioner, cossinussatsen och en del algebra:Vanligen är dock Herons formel formulerad så här:

Triangelns area är kvadratroten ur p(p-a)(p-b)(p-c) , där a, b, och c är triangelns sidor och p är triangelns halva omkrets.