BRÅKRÄKNING

Om heltal och blandade tal också ingår i räkningarna, gör om dem till bråk så här:

och


ADDITION OCH SUBTRAKTION (PLUS OCH MINUS)

Vid addition och subtraktion måste de ingående talen - termerna - alla vara tredje-delar eller femte-delar eller elfte-delar eller så, dvs ha samma nämnare. Om det inte är så från början, måste man se till att det blir så. (Detta kan jämföras med att de olika talen vid addition och subtraktion inte heller kan anges i olika enheter. Om man t ex ska addera 7 mil och 56 km, så måste man först ange de båda talen med samma enhet, 70 km och 56 km eller 7 mil och 5,6 mil.) Exempel:

Eller med olika nämnare från början:

Den gemensamma nämnare som ska användas måste vara delbar med de ursprungliga nämnarna (6, 10 och 5). Pröva först med den största nämnaren (10). Pröva sedan med den dubbla och sedan den tredubbla osv. I detta fall går det inte med 10 eftersom 10 inte är delbart med 6. Det går inte heller med 20 av samma skäl, men 30 är delbart med både 6 och 5 (och förstås 10). Vi förlänger då bråken (d.v.s. multiplicerar täljare och nämnare med samma tal) så att alla får nämnaren 30:


MULTIPLIKATION (GÅNGER)

Vid multiplikation behöver man inte bekymra sig om någon gemensam nämnare. (Liksom man inte heller behöver ha samma enhet.) Det är bara att multiplicera täljarna med varandra och nämnarna med varandra. Så här:

Eller samma sak på ett litet smartare sätt:


DIVISION (DELAT MED)

Inte heller vid division behöver man bekymra sig om någon gemensam nämnare. Man tar helt enkelt det första bråket gånger det andra bråkets inverterade värde (det andra bråket vänt upp och ner). Så här: